EN LT EE

Apdrošināšana brokera acīm, no “klientu kurpēm”!

Līdz ar Covid-19 ietekmes turpināšanos visā pasaulē, apdrošināšanas nozare mainās un pielāgojas, kas notiek Latvijā un citur, ar savu pieredzi un skatījumu dalās, lielākais pēc apgrozījuma Baltijā, starptautiskā apdrošināšanas brokera UADBB Aon Baltic Latvijas filiāles vadītājs VITIS NOLBERGS.

Pasaulē apdrošināšanas apjoms ļoti būtiski pieaug. Lielākās atlīdzības, ko apdrošinātāji izmaksā klientiem pēdējā laikā, sastāv no 2 lieliem blokiem – pirmais ļoti saistās ar klimata un dabas izmaiņām, dažādas dabas katastrofas. Spilgtākās pēdējā laika katastrofas bija Eiropā, Vācijā, Beniluksa valstīs, plūdi šī gada jūlijā, kur ne tikai tika radīti milzīgi postījumi, bet arī gāja bojā cilvēki. Un, protams, plašie mežu ugunsgrēki Austrālijā 2019./2020. gados, kas turpinājās veselu pusgadu! Protams, ka saistībā ar šādiem notikumiem apdrošinātāju un pārapdrošinātāju izmaksas mērāmas miljardos!

Un otrs lielais bloks, kur tiek izmaksāti miljardi, ir ļoti saistīts gan ar Covid-19 ietekmi, gan politisko nestabilitāti, gan tehnoloģiju attīstību un tie ir dažādi specifiskie atbildības un finansu riski, kā piemēram kiberrisku, vadošo amatpersonu atbildības, politisko risku apdrošināšanas veidi, kredītrisku apdrošināšana u.tml.

Saistībā ar šīm milzīgajām izmaksām, kas strauji pieaug, gan pasaulē, gan Eiropā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas cenas pieaug. Protams klientiem tas nepatīk, bet šādi apdrošinātāji nodrošina spēju maksāt šīs pieaugošās atlīdzības, nodrošina stabilitāti un nemainīgi augstu servisu klientiem, kas nokļuvuši nelaimē.

Mēs Latvijā arī jūtam šīs tendences, tieši ar tiem apdrošināšanas veidiem, ko uzņēmēji nevar iegādāties vietējā tirgū vai izmanto tikai Eiropas kompāniju produktus, piemēram vadošo amatpersonu atbildības apdrošināšanā, kur tagad atjaunojot apdrošināšanu uz nākošo periodu praktiski visi klienti saskaras ar situāciju, ka jāmaksā vairāk, dažkārt divtik, pat trīstik.
Ar kiberrisku apdrošināšanu ir vēl trakāk, bieži nav jautājums, cik maksās, bet vai vispār būs iespēja iegādāties, tāpat ar kredītrisku apdrošināšanu.

Tieši šī sarežģītā situācija palielina apdrošināšanas brokera pievienoto vērtību klientiem, sevišķi, ja tas ir starptautisks brokeris, kas ir profesionālis šādu risku piedāvāšanā un atrašanā klientiem. “Aon Baltic” profesionāļi ikdienā ar šiem riskiem strādā ļoti daudz, kas palīdz mums attīstīties un augt straujāk, nekā kopējais apdrošināšanas tirgus. Pat šādā situācijā, vēršoties pie mums, klienti var iegūt vēljoprojām ļoti labus risinājumus gan vadošo amatpersonu atbildības apdrošināšanai, gan kiberrisku apdrošināšanā.

Vidēju un mazāku uzņēmēju priekšstats parasti ir, ka šīs apdrošināšanas ir ļoti dārgas un vai no ārzemju apdrošinātājiem ko varēs dabūt, ja kaut kas notiks. Vēlos iedrošināt šos uzņēmējus un kliedēt priekšstatu par šo, jo sadarbībā ar mums iespējams apdrošināt vadošo amatpersonu atbildības apdrošināšanu, piemēram, ar limitu 1 miljons EUR un šī apdrošināšana maksās vien dažus tūkstošus vai kiberrisku apdrošināšanu, ar limitu 0,5 miljoni un tas maksās arī mazliet vairāk par tūkstoti. Tāpat, sadarbībā ar mums, ja kaut kas notiek, mēs palīdzam risināt jautājumus ar šiem ārzemju apdrošinātājiem, ar kuriem sadarbība reizēm ir pat raitāka, kā ar vietējiem.

Kas tad notiek Baltijā un Latvijā ar apdrošināšanas tendencēm? Mums pretēji pasaules praksei, sākoties pandēmijai, tieši otrādi, vairums apdrošināšanas pakalpojumi palika vēl lētāki! Liekas, kāpēc tā? Ļoti vienkārši: pie mums, kur biznesa vide ir salīdzinoši neliela, ļoti būtisks faktors un mērķis vairumam apdrošināšanas kompāniju, kas ir starptautiskas, ir tirgus daļas saglabāšana un audzēšana. Visvienkāršākais veids, protams, ir cena, kādā veidā šo izdarīt. No klientu perspektīvas ļoti labi, bet diemžēl īstermiņā, jo mēs ļoti skaidri ikdienā strādājot ar apdrošināšanas risinājumiem un arī palīdzot klientiem ar apdrošināšanas gadījumu zaudējumu atlīdzībām, redzam, ka cenu kritums ir atnesis grūtāku procesu, samazinātas atlīdzības vai vispār atteikumus pie apdrošināšanas gadījumiem. Ir pilnīgi redzama tendence, ka apdrošinātājiem ir nepietiekams cenu līmenis savu saistību izpildei un tie arvien skrupulozāk skatās uz visiem gadījumiem, kas ir saprotams, bet klientiem pie atlīdzībām nes vilšanos un bieži vien tikai daļēju zaudējumu segšanu.

Te atkal ir ļoti būtisks apdrošināšanas brokera darbs, piemēram, ar pandēmiju, būvniecības izmaksas ir krietni cēlušās, līdz pat 10-20%, līdz ar to mēs palīdzam klientiem pārvērtēt viņu apdrošināto īpašumu vērtību, lai notiekot apdrošināšanas gadījumam nebūtu zemapdrošināšana, kas atnesīs tikai daļēju zaudējumu segšanu.

Pēdējā laikā ir arī tendence, sevišķi privātajā sektorā, atteikt zaudējumus, kas saistīti ar sabiedrības neinformētību par Ministru kabineta “Ugunsdrošības noteikumiem”, nr. 238! Šaubos vai cilvēki, kas ikdienā ar šiem noteikumiem nesaskaras vai uzņēmumos nav atbildīgie par šo jomu, zina, ka šie noteikumi paredz, ka, piemēram, katrā īpašumā ir obligāta elektroinstalācijas pārbaude reizi 10 gados, vai reizi gadā jāveic apkures iekārtas tīrīšanu vai tehniskā stāvokļa pārbaudi reizi 5 gados? Protams, ka cilvēki nezina, bet notiekot apdrošināšanas gadījumam ar elektrību vai saistītu ar apkuri, kur cēlonis ir instalācijas bojājums vai netīrīta apkures iekārta, apdrošinātājam ir pilnīgi likumīgas tiesības atteikt, jo nav ievēroti ugunsdrošības noteikumi! Pie šī vēlētos aicināt arī pašas apdrošināšanas kompānijas ļoti nopietni strādāt pie sabiedrības informēšanas par šādiem noteikumiem, jo visērtākā atruna ir, ka likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības, pats vainīgs! Šeit atkal ir liela apdrošināšanas brokera loma, kas akcentē šīs lietas klientiem, mēs ļoti strādājam, lai mūsu klienti šādas lietas zinātu.

Daudzi droši vien nezina, ka Latvijā lielākais riska apdrošināšanas apjoms ir veselības apdrošināšana, kas ikdienā ļoti atvieglo cilvēkiem veselības aprūpes pieejamību. Diemžēl, sakarā ar pandēmiju, COVID stacionēto cilvēku apjoma palielināšanos, veselības aprūpe paliek arvien grūtāk pieejama. Valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamība samazinās vai ir izbeigusies vispār, kas atnes milzīgu slogu uz maksas pakalpojumu izmantošanu, kur apdrošinātāji jau no COVID sākuma nes zaudējumus. Inflācija medicīnas nozarē ir ap 10 % jau pašreiz, ar tendenci palielināties. Tas viennozīmīgi atnesīs arī veselības apdrošināšanas cenu celšanos, visdrīzāk no jaunā gada. Šis būs milzīgs izaicinājums apdrošināšanas kompānijām, lai nenestu vēl lielākus zaudējumus un spētu nodrošināt teicamu servisu, veselības apdrošināšanas polišu lietotājiem. Veselības apdrošināšanas nozīme arvien pieaugs. Mēs kā apdrošināšanas brokeri, ļoti daudz strādājam ar risinājumiem veselības apdrošināšanā uzņēmumiem. Šis apdrošināšanas veids ir komplicēts, darbietilpīgs un ir svarīgi iedziļināties visās niansēs. Esam izstrādājuši individuālus risinājumus, lai personāla nodaļām atvieglotu un padarītu efektīvāku viņu ikdienu un lai viņi saviem darbiniekiem varētu piedāvāt uzlabotu un tieši viņu vajadzībām piemērotu veselības apdrošināšanas produktu. Ne velti 2020. gadā esam sasnieguši 12% no kopējā veselības apdrošināšanas tirgus Latvijā. Mēs piedāvājam arī “Aon” produktus uzņēmumu darbiniekiem. Kā vispopulārāko varu minēt bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšanu ar plašu segumu, tikai par 16 EUR/gadā, kas ir vismaz 3 reizes izdevīgāks par jebkuru citu līdzīgu piedāvājumu.

Man ir liels prieks, ka uzņēmēji arvien vairāk saprot un uzticas profesionāliem apdrošināšanas brokeriem, kuru darbības būtība ir pārstāvēt klientu intereses apdrošināšanas jautājumos un ka šo izpratni vairo arī valsts finanšu uzraugošās institūcijas, kā, piemēram, nesenā 25. oktobra publikācijā “Baltic News Network”, Konkurences Padome pauda, ka apdrošināšanas brokeru esamība tirgū veicina apdrošinātāju konkurenci, nodrošinot ne tikai cenas, bet arī kvalitātes konkurenci un ka brokeri pārstāv tieši klienta intereses.

Mūsu pašu spilgtākais piemērs pēdējā laikā, ar ko lepojamies, ka palīdzējām ātri un korekti, atrisināt SIA “DEPO DIY” īpašuma zaudējumu atlīdzības lietu, kur ERGO izmaksāja klientam, otro lielāko atlīdzību Latvijas vēsturē, ap 5,8 milj. EUR, par 2020. gada decembrī nodegušo veikalu Rēzeknē, par ko bija arī 2021. gada 3. marta publikācija ”Delfi Biznesa” sadaļā, ERGO mājas lapā un citur.

Mēs, “Aon Baltic”, esam pilnībā “klientu kurpēs” un palīdzam Latvijas uzņēmējiem apdrošināšanā, gan šeit, gan Baltijā, Eiropā un pasaulē.

Vitis Nolbergs
UADBB Aon Baltic Latvijas filiāles vadītājs
Tālr. 29226858

• UDBB Aon Baltic, Latvijā 19 gadus.
• Nozare – apdrošināšanas brokeru sabiedrība, mērķa segments – korporatīvie klienti Latvijā.
• Starptautiska kompānija – 120 valstīs, 50 000 darbinieki.
• Īpašnieki – publisko akciju īpašnieki Ņujorkas biržā.
• Nr. 1 apdrošināšanas brokeris Baltijā – 2020.gada brokeru tirgus daļa ap 25%.
• Nr. 1 korporatīvo klientu apdrošināšanas brokeris Latvijā – 2020. gada apgrozījums 2,8 milj. EUR, brokeru tirgus daļa ap 8%.
• 30 darbinieki, 1500 juridisko klientu, parakstīto prēmiju apjoms 2020. gadā ap 23 milj. EUR
Mājas lapa www.aon.lv, tālr. 67819900, e-pasts: aonlatvia@aon.lv