EN LT EE

Pakalpojumi

Mūsdienās daudzi uzņēmumu īpašnieki un vadītāji ir labi informēti par to, cik svarīgi ir pienācīgi aizsargāt savu biznesu. Precīzs vai neprecīzs riska novērtējums, pienācīgi vai nepienācīgi izvēlēts apdrošināšanas segums var noteikt uzņēmuma nākotni ugunsgrēka, dabas stihijas, nelaimes gadījumā vai gadījumā, ja prasību ir izvirzījusi trešā persona par uzņēmuma nodarīto kaitējumu. Kā izvērtēt, vai apdrošināšanas segums ir atbilstošs uzņēmuma mērķu sasniegšanai un vai tas vislabāk atbilst jūsu uzņēmuma vajadzībām? Noteikti ir viegli apjukt plašajā apdrošināšanas līgumu veidu klāstā ar dažādiem noteikumiem, prēmijām un apdrošinājuma summām. Tāpēc Aon Baltic profesionāļi palīdzēs izprast un noteikt jūsu uzņēmuma vajadzības, izvēlēties (ja nepieciešams – izveidot) apdrošināšanas polisi, kas vislabāk atbilst jūsu īpašajām prasībām; mēs izmantosim vienkāršu un viegli saprotamu valodu, lai atbildētu uz visiem jautājumiem par apdrošināšanas līgumiem, un notiekot apdrošināšanas gadījumam, mēs parūpēsimies, lai zaudējumi tiktu kompensēti visīsākajā laikā.