EN LT EE

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu

Efektīvs jūsu naudas ieguldījums un finansiāls atbalsts radiniekiem nāves gadījumā. Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta pēc apdrošināšanas termiņa beigām vai pēc apdrošinātās personas nāves, apdrošināšanas līguma spēkā esamības laikā. Nāves gadījumā, labuma guvējiem tiek izmaksāts kopējais seguma limits, ja tika veikts vismaz viens maksājums.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

līguma ar uzkrājumu beigas;

apdrošinātās personas nāve nelaimes gadījuma vai slimības rezultātā, kas iestājās apdrošināšanas līguma darbības laikā;

pašnāvība (3 gadus pēc līguma sākuma datuma);

nelaimes gadījumi;

kritiskās slimības;

darba nespēja.

nodrošina pietiekamus ienākumu vecumdienām;

efektīvs jūsu naudas ieguldījums un finansiāls atbalsts radiniekiem nāves gadījumā – tiek izmaksāta pilna apdrošinājuma summa.

sniedz iespēju apdrošināt visus ģimenes locekļus ar papildu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kritiskām saslimšanām un darba nespēju;

iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi;

tiek segti iespējamie apdrošinātā finanšu pienākumi (piemēram, aizdevuma ņemšana);

šis apdrošināšanas segums ļauj apdrošinātajiem ietaupīt, jo apdrošināšanas prēmijas maksājumi tiek veikti periodiski, un apdrošināšanas perioda beigās tiek izmaksāta uzkrātā apdrošinājuma summa.

Papildu līdzekļi uzņēmuma darbinieku motivācijai.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]