EN LT EE

Kravu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana aizsargā preču īpašnieku no finansiāliem riskiem, kā zaudējums, zādzība vai bojājums. Šī apdrošināšana sedz jebkuru jaunu vai lietotu transportējamu preci, kuras bojājuma rezultātā īpašnieks cieš zaudējumus. Paredzēts vietējiem un starptautiskiem pārvadājumiem.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

nodrošina apdrošināšanas segumu no kravas iekraušanas brīža līdz izkraušanai noliktavā vai citā galamērķa vietā;

atlīdzina visus zaudējumus, ja vien tie nav minēti kā izņēmums;

tiek piemēroti ICC (A) nosacījumi (Institute Cargo Clauses);

derīgs dažādiem transporta veidiem (gaisa, ūdens un sauszemes transports, ieskaitot dzelzceļus un autoceļus);

sedz ne tikai vienreizēju kravu pārvadājumu, bet arī pārvadājumus gada laikā.

pilnīga aizsardzība kravas īpašniekam – preces ir apdrošināti par pilnu faktisko kravas vērtību;

preces būs apdrošinātas līdz pašam galamērķim par pilnu kravas faktisko vērtību, neaprobežojoties ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un starptautiskajām konvencijām, kas regulē pārvadātāja atbildību;

plašs apdrošināšanas segums (dabas katastrofas, nelaimes gadījumi, laupīšana, zādzība, augšupielāde, izkraušana un atkārtota iekraušana, pagaidu uzglabāšana);

iespēja nodrošināt izstādes apdrošināšanu (atgriešanās transportēšana);

iespēja palielināt apdrošinātās kravas vērtību, pieskaitot papildu izmaksas, kā muitas nodevas, PVN un 10% peļņa (pieskaitītas apdrošinātās kravas kopējai vērtībai);

segumā var iekļaut gan jaunas, gan lietotas preces;

attiecas uz visiem transporta veidiem – jūra, autoceļi, dzelzceļi un gaisa ceļi;

ātrāka apdrošināšanas prasību apstrāde un administrēšana nekā mēģinot piedzīt zaudējumus no atbildīgām pusēm.

ražotājiem un tirgotājiem;

preču importētājiem un eksportētājiem;

pārvadātājiem un ekspeditoriem, kad labuma guvējs ir kravas īpašnieks.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]