EN LT EE

KASKO apdrošināšana

Brīvprātīgā transportlīdzekļu apdrošināšana, kas sedz jūsu transportlīdzekļa dažādus zaudējumu vai bojājumu veidus pēkšņu un neparedzētu gadījumu rezultātā Latvijas un Eiropas teritorijā.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

transportlīdzekļa bojājums vai bojāeja, notiekot sadursmei ar citu transportlīdzekli;

transportlīdzekļa bojājums vai bojāeja, notiekot sadursmei ar stacionāru objektu;

transportlīdzekļa bojājums vai bojāeja dabas stihiju rezultātā;

transportlīdzekļa bojājums vai bojāeja trešo personu nelikumīgo darbību rezultātā;

transportlīdzekļa bojājums vai bojāeja nelaimes gadījuma rezultātā;

transportlīdzekļa bojājums vai bojāeja transportlīdzekļa vai tā daļu zādzības rezultātā;

transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana (traumas, invaliditāte, nāve);

papildu aprīkojums, piemēram, audio, video, telekomunikāciju aparāti, navigācijas sistēmas.

Aizsardzība pret negaidītām remonta izmaksām apdrošināta notikuma gadījumā.

Transportlīdzekļu īpašniekiem/vadītājiem, kas vēlas pasargāt sevi no finansiāliem izdevumiem pēkšņu un neparedzētu gadījumu rezultātā;

paredzēts juridiskām personām ar maziem un lieliem autoparkiem.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]