EN LT EE

Būvuzņēmēja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Šī apdrošināšana sedz zaudējumus, kas nodarīti trešajām pusēm un klientiem veikto būvdarbu laikā vai celtniecības vai rekonstrukciju darbu rezultātā. Būvuzņēmējs var apdrošināt katru objektu atsevišķi vai visu savu darbību gada laikā.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti trešajām personām polises darbības laikā, t.i. būvdarbu veikšanas un garantijas perioda laikā

apdrošināšanas līgums var ietvert arī uz apakšuzņēmēju civiltiesisko atbildību;

var tikt apdrošināti nefinansiāli zaudējumi.

pirms būvatļaujas saņemšanas būvvaldē jāuzrāda polises kopija/izziņa par polises spēkā esamību;

nodrošina aizsardzību pret trešo personu prasībām pret uzņēmumu.

būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligāta fiziskām un juridiskām personām, kas veic būvniecību;

būvuzņēmējs var neapdrošināt savu civiltiesisko atbildību, ja būvdarbu veikšanai nav nepieciešama būvatļauja.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]