EN LT EE

Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana

Tas ir apdrošināšanas veids, kas nodrošina būvniecības un ierīkošanas darbu aizsardzību visā būvdarbu laikā.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

privātmāju un daudzdzīvokļu ēku būvniecība;

administratīvo ēku, skolu, teātru, slimnīcu, viesnīcu būvniecība;

rūpniecisko ēku (rūpnīcas, noliktavas, angāri) būvniecība;

autoceļu un dzelzceļu būvniecība;

tiltu, dambju, kanālu, tuneļu būvniecība;

izmaksas par apdrošinātā gadījuma vietas pārvaldību (piemēram, būvlaukuma tīrīšana pēc apdrošināšanas gadījuma);

palīgiekārtas būvniecības darbu veikšanai (veidņi betonam, sastatnes, būves personāla pagaidu izmitināšanai);

celtniecības tehnika;

civiltiesiskā atbildība – kaitējums trešajām personām būvdarbu izpildes laikā;

klienta objektā vai būvlaukumā izvietotie objekti, kas pieder pasūtītājam;

garantijas periods.

tiek piedāvāts “visu risku” apdrošināšanas segums;

tiek kompensēti visi pēkšņi un negaidīti apdrošinātā objekta zaudējumi būvdarbu izpildes laikā: ugunsgrēks, zibens, eksplozija, pārplūde, plūdi, vētra, zādzība vai laupīšana, nolaidība, darba pieredzes trūkums, cilvēciskais faktors, jebkādi citi pēkšņi un negaidīti notikumi (transportlīdzekļa sadursme vai negadījums, svešķermeņu ietekme u.tml.).

līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem;

klientiem (būvdarbu veicējiem);

bankām.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]