EN LT EE

Projektētāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Tiek segti zaudējumi, kas nodarīti trešajām personām un klientam nepareizi veiktu projektēšanas darbu rezultātā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

tiek segti zaudējumi, kas nodarīti trešajām personām nepareizi veiktu projektēšanas darbu rezultātā būvdarbu izpildes laikā.

apdrošināšanas līgums var slēgt uz gadu (apdrošināšanas segums attiecas uz visiem projektiem, kuros projektēšanas līgumi ir parakstīti pēc apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās dienas) vai par projektēšanas darbiem vienam konkrētam objektam;

apdrošināšanas segumu var darboties visa projekta izpilde un uzraudzības laikā;

apdrošināšanas līgums var segt arī apakšuzņēmēju civiltiesisko atbildību;

var tikt apdrošināti nefinansiāli zaudējumi.

lai saņemtu būvatļauju, ir jāiesniedz apdrošināšanas polise;

pirms būvatļaujas saņemšanas būvvaldē jāuzrāda polises kopija/izziņa par polises spēkā esamību;

nodrošina aizsardzību pret trešo personu prasībām pret uzņēmumu.

atbildības apdrošināšana ir obligāta fiziskām un juridiskām personām, kas veic būvniecību;

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]