EN LT EE

Sējumu apdrošināšana

Apdrošināšanas galvenais princips ir kompensēt zaudējumus, kas radušies kultūraugu ražas samazināšanās dēļ. Tā ir apdrošināšana pret visiem riskiem, to starpā dabas parādības, klimatiskie apstākļi, kaitēkļi, slimības, ugunsgrēks, utt.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

risku segums – visu risku apdrošināšana: dabas spēki, klimatiskie apstākļi, kaitēkļi, slimības, ugunsgrēks;

netiek apdrošināti tādi riski kā karš, terorisms vai kodolenerģijas ietekme;

apdrošinājuma summa ir atkarīga no stādāmās ražas platības, paredzamās ražas un pārdošanas cenas (produkta vienība);

apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta sliktas kultūraugu ražas dēļ, ja ir noteikta starpība starp vairāku gadu vidējo reģionālo ražas indeksu un tā paša reģiona vidējo ražu konkrētā gadā. Par reģionu uzskata attiecīgo valsti vai novadu;

prasību noregulēšana ir vienkārša. Netiek pārbaudīts faktiskais kultūraugu stāvoklis, bet gan noteiktas bojātas platības utt.

visu risku segums;

nav ietverti tikai tie zaudējumi, kurus izraisījis karš, terorisms vai kodolenerģijas ietekme;

noslēgt apdrošināšanas līgumu ir viegli – nepieciešama tikai informācija par audzēto kultūraugu veidu, reģionu un paredzamo ražu;

vienkārša un skaidra zaudējumu atlīdzināšanas procedūra – lai noteiktu zaudējumu, pietiek vien ar Statistikas departamenta ziņojumu;

apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta nekavējoties, tiklīdz noteikta starpība starp vairāku gadu vidējo reģionālo ražas indeksu un tā paša reģiona vidējo ražu konkrētā gadā. Par reģionu uzskata attiecīgo valsti vai novadu.

lielākiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kuros apdrošināmo kultūra platība ir aptuveni 15 000 hektāri.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]