EN LT EE

Kiberrisku apdrošināšana

Katrs uzņēmums ar izveidota datortīklu var kļūt par upuri hakeru uzbrukumam. Noziegums ietver tādus nodarījumus kā datu zādzība, tīmekļa lapu bloķēšana, datorsistēmas bojājums vai iznīcināšana, datu bloķēšana un izpirkuma maksas pieprasījums. Tehnoloģiskos procesus un iekārtas var vājināt centralizētās uzraudzības kontroles un datu iegūšanas sistēmas (SCADA). Gadījumos, kad kibernoziedzniekiem izdodas apiet datorsistēmas drošību, apdrošināšana mazinās finansiālus zaudējumus.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

datorsistēmu un datu atgūšanas izmaksas;

uzņēmējdarbības pārtraukums;

izpirkums datu atjaunošanai;

uzņēmuma reputācijas atjaunošanas izmaksas;

kaitējums patērētājiem vai trešajām personām, ja apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par personas datu atklāšanu vai datu zudumu;

kaitējums patērētājiem vai trešajām personām, ja apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par nespēju nodrošināt produktu vai pakalpojumus;

valsts iestāžu uzliktās sankcijas par datu aizsardzības pārkāpumiem.

apdrošinājuma ņēmēja aizsardzība pret finansiāliem zaudējumiem;

incidenta gadījumā apdrošinātājs piešķir kvalificētus resursus kritiskās situācijas pārvaldībai un negadījuma apstākļu izpētei.

uzņēmumiem, kas elektroniski apstrādā vai pārvalda lielus pašu vai trešo personu datu apjomus;

tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumiem.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]