EN LT EE

Direktoru un amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (bieži dēvēta par "D&O")

Uzņēmuma vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas mērķis ir nodrošināt finansiālu aizsardzību uzņēmumu vadītājiem, ja viņi ir pakļauti civilatbildībai par iespējamu nelikumīgu rīcību, kamēr viņi pilda vadības un uzraudzības funkcijas.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

atlīdzina uzņēmuma vadītāju zaudējumus par kaitējumu trešajām personām, kas radies to civiltiesiskās atbildības dēļ;

kompensē civilās un kriminālās atbildības juridiskās aizsardzības izmaksas vadītājiem un vadošajiem darbiniekiem;

sedz izmeklēšanas izmaksas;

atlīdzina juristu, advokātu un citu speciālistu (revidentu, grāmatvežu, sabiedrisko attiecību speciālistu utt.) juridiskās pārstāvības izmaksas;

kompensē naudas sodus un sankcijas;

sedz reputācijas atjaunošanas izmaksas;

atlīdzina personiskus izdevumus īpašuma apķīlāšanas vai konfiskācijas gadījumā;

apdrošina laulātos un pēcnācējus;

nodrošina automātisku segumu visām filiālēm;

atlīdzina prasības, kas saistītas ar sliktu darbā pieņemšanas praksi;

kompensē uzņēmuma zaudējumus, ja likums, uzņēmums vai statūti paredz, ka uzņēmumam jākompensē zaudējumi, ko radījuši kļūdaini tā vadītāju lēmumi, un juridiskās aizsardzības izmaksas.

apdrošinājuma ņēmēji ir fiziskas personas, kas strādā uzņēmumā, nevis pati sabiedrība;

uzņēmuma vadošā personāla atbildības apdrošināšana ļauj viņiem justies drošāk, pildot savus ikdienas uzdevumus un pienākumus;

neierobežots retroaktīvais datums, neatkarīgi no uzņēmuma vadītāja darba attiecību izbeigšanas apdrošināšanas periodā;

apdrošināšanas segumā iekļautas nevis konkrētas personas saskaņā ar sarakstu, bet visi vadītāji, kas ieņem vadošus amatus uzņēmumā (esošie, nākotnes, bijušie).

privātiem uzņēmumiem;

nevalstiskajām organizācijām;

budžeta iestādēm.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]