EN LT EE

Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Šis apdrošināšanas veids sedz apdrošinājuma ņēmēja kā darba devēja civiltiesisko atbildību par kaitējumu, kas nodarīts tā darbiniekam nelaimes gadījumu darbā un/vai ceļā uz darbu un no tā rezultātā.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

darbinieka materiālo un morālo kaitējumu, kas izriet no nelaimes gadījumiem darbā;

darbinieka materiālo un nemateriālo kaitējumu, kas izriet no nelaimes gadījumiem ceļā uz un no darba;

aizsargā uzņēmuma intereses, jo apdrošināšanas sabiedrība kompensē zaudējumus darbiniekam darba devēja vārdā;

apdrošināšanas prēmijas ir iekļautas uzņēmuma izmaksās;

personai, kas ir šī notikuma tiešais upuris, tiek atlīdzināti faktiskie zaudējumi par kaitējumu viņa/-as veselībai vai dzīvībai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tostarp morālais kaitējums, ja tiesa atzīst darba devēja vainu vai pamatojoties uz miera līgumu.

visiem darba devējiem vismaz ar vienu algotu darbinieku.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]