EN LT EE

Iekārtu salūšanas apdrošināšana

Iekārtu salūšanas apdrošināšana sedz zaudējumus negaidītu notikumu rezultātā, kas radījuši bojājumus rūpnieciskām iekārtām, darbgaldiem vai dažāda pielietojuma mehānismiem. Iekārtu salūšanas segums aizsarga ražošanas iekārtas gan to normālas ekspluatācijas laikā, gan periodos, kad tās netiek ekspluatēts, un iekārtu tehniskās apkopes laikā. Apdrošināšanas līguma priekšmets ir iekārtas (visa veida iekārtas, mehānismi, aparāti vai ierīces). Iekārtu salūšanas apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, kas radušies uzņēmuma aktīviem materiālo bojājumu rezultātā, ja šādus bojājumus izraisīja pēkšņi un neparedzami apdrošināšanas gadījumi.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

decentrēšanās, stiprinājuma elementu un detaļu atskrūvēšana, ar drošības aprīkojumu vai viltus trauksmi, svešķermeņu iekļūšanu saistīti negadījumi;

plaisas, plīsumi vai lūzumi centrbēdzes spēku dēļ;

ūdens trūkums tvaika katlos vai augstspiediena tvertnēs;

paaugstināts spiediens, īsslēgums, pārspriegums vai strāvas līmeņa izmaiņas;

strukturāli, materiāli, dizaina, ražošanas defekti un/vai kļūdas, pielāgošanas kļūdas un uzstādīšanas defekti;

kļūdainas darbības, ko veic apdrošinājuma ņēmēja darbinieki;

vētras tiešā ietekme uz objektiem, kad ēkas, to daļas, koki uzkrīt apdrošinātai iekārtai;

jebkuri citi pēkšņi un negaidīti notikumi, kas prasa apdrošināto mehānismu remontu vai maiņu.

iekārtu salūšanas segums ir ne vien lietderīgs, bet arī nepieciešams, lai nodrošinātu stabilu uzņēmuma darbību;

uzņēmumi, kuri neizmanto šo apdrošināšanas veidu, var ciest ievērojamus zaudējumus, jo tā ražošanas realizācija ir saistīta ar dažādiem līgumiem ar klientiem;

pat neliels salūšanas gadījums var kļūt par pamatu ne tikai darbības apturēšanai uz noteiktu laiku, bet arī uzņēmuma slēgšanai;

šāda veida apdrošināšana kalpo arī par ieguldījumu aizsardzību un papildu garantiju aizdevumam.

jebkuram ražošanas un ar ražošanas aktivitātēm saistītam uzņēmumam;

finansējuma sniedzējiem ražošanas iekārtu iegādei (līzingi, bankas).

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]