EN LT EE

Vispārējā civiltiesiskā atbildība

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargā pret kaitējumu, kas nodarīts citu personu īpašumam un/vai veselībai, veicot uzņēmuma darbību.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

civiltiesiskā atbildība par īpašumu (telpas, teritorija), ko pārvalda apdrošinājuma ņēmējs;

civiltiesiskā atbildība, kas saistīta ar apdrošinājuma ņēmēja veiktajām darbībām;

civiltiesiskā atbildība par uzticēto īpašumu (trešajām personām piederošs kustamais un nekustamais īpašums);

civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti trešās personas īpašumam, veselībai un dzīvībai un ko izraisījusi apdrošinājuma ņēmēja rīcība vides piesārņojuma (zemes virskārta un pazeme, gaiss, ūdens, augsne, augi, dzīvnieki, organiski un neorganiski materiāli) un vides piesārņojuma novēršanas rezultātā;

civiltiesiskā atbildība rodas no videi nodarītā kaitējuma apdrošinājuma ņēmēja rīcības rezultātā, ko (zaudējumus) nosaka vides aizsardzības ierēdņi saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Latvijas Republikas tiesību aktos un citos normatīvajos aktos;

civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarīto morālo kaitējumu, kas izriet no miesas bojājumiem vai nāves;

civiltiesiskā atbildība par līgumslēdzēju partneru nodarīto kaitējumu, par ko apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs saskaņā ar tiesību aktiem, bet apdrošinātājs saglabā regresa tiesības pret apakšuzņēmēju;

civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas izriet no pašgājējtehnikas lietošanas, ekspluatācijas, iekraušanas un izkraušanas darbiem;

civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas izriet no transportlīdzekļu lietošanas, ekspluatācijas, iekraušanas un izkraušanas darbiem;

apdrošinātā tiesiskās aizsardzības izmaksas.

šis apdrošināšanas veids atlīdzina uzņēmumam juridiskās aizsardzības izmaksas un kompensē zaudējumus trešajām personām gadījumā, ja kaitējums trešajai personai nodarīts uzņēmuma darbības rezultātā;

sniedz neapstrīdamas priekšrocības gan vainīgajai, gan cietušajai pusei;

aizsargā vainīgās puses īpašumu no prasībām pret to;

apdrošināšana garantē kompensāciju cietušai pusei pat tad, ja vainīgā puse nespēj kompensēt nodarītos zaudējumus bez apdrošināšanas sabiedrības palīdzības ierobežoto saimniecisko resursu dēļ.

visām darbībā iesaistītajām uzņēmējdarbības vienībām;

īpaši svarīga veikalu, izklaides centru, degvielas uzpildes staciju u.c. īpašniekiem, kur ikdienā tiek apkalpota liela apmeklētāju plūsma;

ražošanas uzņēmumiem.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]