EN LT EE

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Obligātā apdrošināšana sedz cietušā zaudējumus, kas radušies apdrošinājuma ņēmēja nodarītā negadījuma rezultātā. Turklāt šī apdrošināšana sedz zaudējumus arī gadījumos, ja cieš citi cilvēki (pasažieri vai gājēji) vai cits īpašums, piemēram, žogs, luksofors. Obligātās apdrošināšanas atbildības limits par vienu nelaimes gadījumu Latvijas Republikā, neatkarīgi no cietušo trešo personu skaita, ir EUR 5 210 000 par miesas bojājumiem (ieskaitot morālo kaitējumu) un EUR 1 050 000 par īpašuma bojājumiem.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

transportlīdzekļa bojājumi;

citi bojātie objekti;

vides piesārņojums;

dzīvnieki;

apstādījumi;

rehabilitācijas izdevumi;

apbedīšanas izdevumi;

ģimenes apgādnieka nāve;

nemateriāli bojājumi.

• darbojas kā drošības spilvens pret neparedzētiem izdevumiem trešajām personām, to īpašumam, veselībai vai dzīvībai.

transportlīdzekļu īpašniekiem un/vai to juridiskajiem pārstāvjiem;

šī apdrošināšana ir obligāta visiem sauszemes transportlīdzekļiem, kas ir reģistrēti vai tiek gatavoti reģistrācijai Latvijā.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]