EN LT EE

Civiltiesiskās atbildības par produktu apdrošināšana

Produkta ražotāji, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par nodarīto kaitējumu, kas izriet no neatbilstoši saražoto vai pārdoto produktu vai pakalpojumu kvalitātes.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskā atbildība par trešo personu īpašumam vai veselībai nodarīto bojājumu, kas rodas no neatbilstīgas apdrošinājuma ņēmēja pārdoto/sniegto produktu/pakalpojumu kvalitātes;

sajaukšanas starp produktiem (ja zaudējuma cēlonis ir citu produktu bojājums, kuru sastāvdaļas ir apdrošinājuma ņēmēja saražotie vai pārdotie produkti);

produkta izņemšana no apgrozības vai atsaukšana (izmaksu atlīdzināšana, lai konstatētu nedrošu produktu, nodalītu nedrošu produktu, kas ir fiziski pievienots vai citādi saistīts ar citu produktu, identificētu riskantas produkta īpašības, atgrieztu produktu apdrošinājuma ņēmējam, apdrošinājuma ņēmēja norādītajām personām, nedroša produkta labošana vai iznīcināšana).

sniedz neapstrīdamas priekšrocības gan vainīgajai, gan cietušajai pusei;

aizsargā vainīgās puses īpašumu no prasībām pret to;

apdrošināšana garantē kompensāciju cietušai pusei pat tad, ja vainīgā nespēj kompensēt nodarītos zaudējumus bez apdrošināšanas sabiedrības palīdzības ierobežoto saimniecisko resursu dēļ.

apdrošinājuma ņēmēja tiesiskās aizsardzības izmaksas.

personām, kas iesaistītas ražošanas darbībās;

tirdzniecības uzņēmumiem;

uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]