EN LT EE

Produkta atsaukšanas apdrošināšana

Šis segums palīdz samazināt kaitējumu, ko rada produkta piesārņojums, ja nepieciešams atsaukt visu produkta partiju vai pat pārtraukt ražošanu.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

nejaušs produkta piesārņojums;

ļaunprātīgs produkta piesārņojums;

peļņas zudums;

uzņēmuma reputācijas atjaunošanas izmaksas;

sabiedrisko attiecību izmaksas.

apdrošināšanas segums ir pielāgots katra uzņēmuma specifikai un potenciālajiem riskiem;

ļauj uzņēmumam atjaunot savu produkciju un turpināt ražošanu un ievietot to atpakaļ tirgū, kā tas bija pirms apdrošināšanas gadījuma;

sniedz uzņēmumam iespēju turpināt saimniecisko darbību.

pārtikas ražošanas uzņēmumiem;

dzērienu ražotājiem;

farmācijas uzņēmumiem;

kosmētikas uzņēmumiem;

sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]