EN LT EE

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (PCTA)

Profesija ir darba aktivitāte, kurai nepieciešamas attiecīgas studijas ar noteiktu mācību ilgumus un darba pieredze. Noteiktas nodarbošanās, piemēram, ārstniecība, dizains, advokāta prakse, notāra pakalpojumi, grāmatvedība, ir riskantākas kā citas. Nepareiza šo pakalpojumu sniegšana var radīt nopietnu kaitējumu galalietotājiem vai trešajām personām. Personām, kas sniedz turpmāk minētās profesionālās darbības, jānodrošina profesionālās atbildības apdrošināšana: advokāti, tiesu izpildītāji, auditori, apdrošināšanas starpnieki, ceļojumu operatori, notāri, arhitekti, būvuzraugi, veselības aprūpes iestādes, īpašuma un biznesa vērtētāji utt. Obligātajā apdrošināšanā noteiktais atbildības limits ne vienmēr ir pietiekams, tāpēc brīvprātīgā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana var būt nepieciešama, lai paplašinātu atbildības segumu.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

apdrošinātā persona ir nodarījusi kaitējumu profesionālo pakalpojumu sniedzēja klientam, trešajām personām pildot profesionālo darbību kļūdas, bezatbildības, nolaidības rezultātā;

juridiskās izmaksas saistībā ar prasību un aizstāvības procedūru;

reputācijas atjaunošanas izmaksas.

atlīdzina zaudējumus, kas radušies saistībā ar prasītāja prasību vai darbību;

samazina peļņas zuduma risku uzņēmējdarbības pārtraukšanas dēļ;

atlīdzina trešajai personai par uzņēmuma darbinieku patvaļīgu bezdarbību, nolaidību, kļūdām utt., kas var rasties viņu profesionālajā darbībā.

personām, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus;

būvdarbos iesaistītām personām;

personām, kas sniedz projektēšanas pakalpojumus;

grāmatvežiem;

advokātiem;

tiesu izpildītājiem;

notāriem;

auditoriem;

apdrošināšanas brokeriem;

ceļojumu operatoriem;

veselības aprūpes iestādēm;

aktīvu vērtētājiem;

transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzējiem;

personām, kuras sniedz citus pakalpojumus;

personām, kuras iesaistītas dažādās ražošanas darbībās.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]