EN LT EE

Galvojumu apdrošināšana

Galvojums ir viens no līguma saistību drošības līdzekļiem. Galvojuma apdrošināšana atlīdzina materiālus zaudējumus, kas izriet no apdrošinājuma ņēmēja līgumsaistību (saistību) un/vai to daļu neizpildes vai nepienācīgās izpildes.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

līgumsaistības (piedāvājuma, izpildes, avansa maksājuma), garantijas periods;

muitas pienākumi;

ceļojuma rīkotāja pienākumu izpilde.

iespējas izvēlēties no vairākiem piegādātājiem (apdrošinātājiem);

tūlītēja un profesionāla apkalpošana, konsultāciju pakalpojumi;

apdrošināšanas portfeļa stiprināšana un segums pozitīvi ietekmē apdrošināšanas izmaksas;

parasti nav nepieciešams veikt depozītu nodrošinājuma summas apmērā, tāpēc uzņēmumi var brīvi rīkoties ar līdzekļiem.

būvdarbos un līdzīgās aktivitātēs iesaistītām personām;

tirdzniecības uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus;

uzņēmumiem, kas importē preces un kam ir nodokļu attiecības ar muitu;

ceļojumu operatoriem.

Sazinies ar mums!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]