EN LT EE

Kredītu apdrošināšana

Apdrošināšanas segums nodrošina komercdarījumu, ko veic uzņēmums (preču/pakalpojumu piegādātāji un pircēji), aizsardzību pret klientu maksātnespēju, bankrotu, negodīgumu vai apzinātu izvairīšanos no preču, produktu vai pakalpojumu apmaksas. Segums attiecas uz neapmaksātiem pēcapmaksas rēķiniem.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

iespējamā klienta maksātnespēja – debitora nespēja norēķināties par ilgtermiņa maksājumiem;

bankrots – bankrota procedūras laikā;

nekomerciālie riski parasti tiek segti ar atsevišķo apdrošināšanas polisi, tomēr tas var būt papildu, plašāks segums;

pasargā uzņēmuma apgrozījumu, sniedzot informāciju par kredītspējas novērtējumu, pārraudzību un parādu piedziņas pakalpojumiem.

darbojas uz “pārapdrošināšanas” principa – pašriska dēļ apdrošinājuma ņēmējs uzņemas attiecīgu risku, tādējādi apdrošināti ir tikai lieli, negaidīti zaudējumi. Paredzēts lieliem uzņēmumiem ar labu kredītriska pārvaldību;

kredītapdrošināšanas struktūru var izmantot par pamatu, lai finansētu tirdzniecību, lielākās ārvalstu ieguldījumu plūsmas un citus nestandarta projektus;

biznesa informāciju par pircējiem;

aizsardzību pret maksātnespējas risku;

ietver parādu piedziņu;

zaudējumu kompensēšana.

visiem uzņēmumiem, kas pārdod preces/sniedz pakalpojumus, izsniedzot atliktā maksājuma rēķinus;

mēs noteikti rekomendējam šo apdrošināšanas segumu ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmumiem.

Sazinies ar mums!

Jānis Sloka

Debitoru apdrošināšanas projektu vadītājs

+371 2670 1063 janis.sloka@aon.lv    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="" destination-email="janis.sloka@aon.lv"]