EN LT EE

Ceļojumu apdrošināšana

Tā ir apdrošināšana pret akūtu slimību, negadījumu vai incidentu, kad apdrošinātā persona nodara kaitējumu trešajai personai, ārvalstīs. Ceļojumu apdrošināšana ir spēkā arī attiecībā uz nozaudētu vai aizkavējušos bagāžu un nokavēta vai atcelta ceļojuma gadījumā. Klienti, kuri iegādājas šo apdrošināšanu, var droši ceļot, zinot, ka nepieciešamības gadījumā apdrošināšanas sabiedrība segs ārstēšanu ārvalstīs. Grupu ceļojumu apdrošināšana paredzēta īstermiņa braucieniem, kuru laikā darbinieki neveic fizisku darbu.

Ko sedz apdrošināšana?

Kādi ir ieguvumi uzņēmumam?

Kam tas paredzēts?

nepieciešamie medicīniskie izdevumi, kas radušies miesas bojājumu, akūtas slimības dēļ;

apdrošināšanas pabalsts nelaimes gadījuma rezultātā – nāves, invaliditātes, traumu gadījumā;

ar neplānotu ceļojuma atcelšanu vai pārtraukšanu saistītu izdevumu atlīdzināšana, ja cēlonis ir apdrošinātā vai viņa radinieka slimība, nāve, apdrošinātajam piederošā īpašuma negaidīts bojājums;

kompensācija bagāžas bojājuma vai iznīcināšanas gadījumā;

gadījumā, ja bagāža ir aizkavēta, tiek atlīdzināti izdevumi par nepieciešamo preču iegādi ārvalstīs;

izdevumu atlīdzināšana par zaudējumiem, ko darbinieks radījis citām personām vai viņu īpašumam.

apdrošināšanas riski un summas pēc uzņēmuma vajadzībām;

zemākas apdrošināšanas prēmijas salīdzinājumā ar vienreizēja darbinieku komandējuma apdrošināšanu;

jums nav jārūpējas par katra ceļojuma apdrošināšanu atsevišķi.

uzņēmumiem, kuru darbinieki dodas uz citām valstīm darba jautājumos.

Connect with us!    [contact-form-7 id="313" title="Product form" destination-cc="darja.rozdestvenska@aon.lv" destination-email="aonlatvia@aon.lv"]