EN LT EE

Vadītāju civiltiesiskā atbildība

Uzņēmumu vadītāji sastopas ar noteiktiem riskiem kā vadošie darbinieki, un viņi var kļūt atbildīgi par kaitējuma kompensēšanu trešajām personām (parasti akcionāriem) nepienācīgas vadītāju pienākumu izpildes rezultātā. Juridiskās aizsardzības izmaksas par nepamatotu prasību var būt ievērojami augstas.

Ja uzņēmums apdrošina atbildīgo personu civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina uzņēmuma vadītāja radītos finansiālos zaudējumus, kas izriet no trešās personas prasības par vadītāja pienākumu nepienācīgu izpildi, kā arī juridiskās aizsardzības izmaksas, ja vadītājam ir jāaizstāv sevi pret kompensācijas prasību.

Vadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas segums parasti ir iedalīts 2 daļās:

  • A daļa: sedz vadītāju neatbilstīgas darbības sekas, ja uzņēmums pats nevar kompensēt zaudējumus vadītāju vārdā (nav atļauts ar likumu, uzņēmumam ir finansiālas grūtības utt.).
  • B daļa: sedz uzņēmuma izmaksas, kas radušas atlīdzinot vadītāju rīcības nodarītos zaudējumus trešajām pusēm.

Vadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana var papildus segt arī noteiktus darba ētikas pārkāpumus: faktiska vai iespējama nelikumīga atlaišana, nespēja nodarbināt vai paaugstināt, seksuāla uzmākšanās vai citi vajāšanas veidi un diskriminācija utt.

Sazinies ar mums!