EN LT EE

Kuģi, ostas un kravas

Peldlīdzekļu apdrošināšana ietver kuģus, motorlaivas, peldmājas, jahtas un citus ūdens transportlīdzekļus. Par apdrošināto notikumu tiek uzskatīti kuģa uzmešana uz sēkļa, nogrimšana, ugunsgrēks, sadursme, zādzība un citi apdrošināšanas līgumā norādītie gadījumi. Kara un terorisma risks nav iekļauts – to jāapdrošina ar atsevišķu ūdens transportlīdzekļu apdrošināšanu pret kara riskiem.

Ūdens transporta īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

  • Fraktētāja atbildība – sedz fraktētāja atbildību pret kuģa īpašnieku un citām trešajām personām.
  • Piestātnes operatora atbildība – sedz kuģu piestātnes operatora atbildību par tā rīcībā esošo vai tam uzticēto ūdens transportlīdzekļu bojājumu (piemēram, laivu vai jahtu pietauvošanās piestātnē).
  • Kuģu remonta uzņēmumu atbildība – sedz kuģa remonta uzņēmuma atbildību par kuģa bojājumu remonta laikā.
  • Stividoru uzņēmumu civiltiesiskā atbildība – sedz uzņēmuma civiltiesisko atbildību par kuģim vai kravai radīto kaitējumu iekraušanas vai izkraušanas laikā.
  • Termināļa operatora civiltiesiskā atbildība – sedz termināļa operatora civiltiesisko atbildību par bojājumiem kravai, kas ir tā rīcībā vai uzticēta glabāšanai.
  • Ostas operatora atbildība – sedz ostas operatora atbildību par bojājumiem operatora rīcībā un pārvaldībā nodotajiem kuģiem un to kravai.
  • Kuģu būves uzņēmuma civiltiesiskā atbildība – sedz bojājumus kuģa celtniecības materiāliem, daļām un kuģim, kā arī kuģu būvētāja atbildību pret kuģa īpašnieku, kamēr kuģis ir izbūves procesā un nav nodots īpašniekam.

Kuģu īpašniekiem un fraktētājiem ir jāapdrošina arī kuģu īpašnieka civiltiesiskā atbildība (P&I), lai kompensētu zaudējumus trešajām pusēm, ja tos izraisījis viņu pārvaldītais vai fraktētais peldlīdzeklis. P&I segums parasti apdrošina pret šādiem riskiem: kravas bojājums vai zaudējums, kaitējums videi, kaitējums pasažieru vai kuģa apkalpes veselībai, dzīvībai vai īpašumam, kaitējums kuģu sadursmes rezultātā, atlieku novākšana pēc apdrošināšanas gadījuma, repatriācijas izmaksas pasažieriem bez biļetēm.

Sazinies ar mums!