EN LT EE

Kredītu apdrošināšana

Tirdzniecības kredītu apdrošināšana nodrošina aizsardzību no pircēju maksātnespējas, bankrota un negodīguma (tīša izvairīšanās no norēķina). Šis pakalpojums tiek sniegts uzņēmumiem, kas koncentrējas gan uz vietējiem, gan eksporta tirgiem.

Uzņēmuma intereses Problēma, kas uzņēmumam jārisina Risinājums
Naudas plūsmas korekcijas Pat pagaidu pircēju maksātnespēja bieži traucē normālu naudas plūsmas modeli, iesaldējot uzņēmuma naudu, kā rezultātā rodas naudas plūsmas trūkums. Bankas aizdevumi vai eksporta akreditīvi, ko izmanto kā alternatīvus līdzekļus, bieži vien ir nepieņemami dažādu iemeslu dēļ (cena, depozīts). Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa palīdz kontrolēt un pārvaldīt naudas plūsmu. Apdrošināšanas kompānijas darbības bieži vien palīdz atgūt vairākus nokavētos parādus bez tiesas iesaistes.
Konkurences priekšrocības Lai izvairītos no lielāka riska, bieži vien uzņēmumi izvairās sniegt pircējiem atliktā maksājuma nosacījumus (jo īpaši jauniem pircējiem) uz ilgāku laika periodu. Šādi rīkojoties konkurences priekšrocība tiek atcelta, un tādēļ tiek zaudēta noteikta tirgus daļa. Tirdzniecības kredītu segums ļauj nodot risku apdrošināšanas kompānijai. Tas palīdz uzņēmumam uzlabot pārdošanas nosacījumus un paplašināt uzņēmējdarbību dažādos tirgos.
Debitora kredītnovērtējums Ja situācija tirgū ir nestabila, pircēju finansiālās iespējas var ievērojami mainīties. Tas ir īpaši svarīgi, uzsākot darbu ar jauniem partneriem. Pirms riska uzņemšanās apdrošināšanas sabiedrība objektīvi novērtē maksātnespējas risku, uzturot tirdzniecības attiecības ar vienu vai otru partneri, kā arī pircēju maksātspēju. Risks kļūst pārvaldāms un prognozējams. Tiek izveidota efektīva kredītportfeļa pārvaldības sistēma.
Riska diversifikācija Vairākums apdrošinājuma ņēmēju veic savu darbību vienā noteiktā nozarē, tāpēc tur tiek koncentrēts kopējais apgrozījums. Apdrošināšanas sabiedrība sadala uzņemto risku: nodrošina dažādību tirdzniecības kredītu portfelī un pārapdrošina risku.

Sazinies ar mums!