EN LT EE

Personāla apdrošināšanas produkti

Šī apdrošināšanas pakete ir izstrādāta, lai aizsargātu jūsu uzņēmuma darbiniekus. Uzņēmumiem dažādi personiskās apdrošināšanas veidi arvien vajadzīgāki kļūst ne tikai kā darbinieku aizsardzības, bet arī kā viņu motivācijas līdzeklis.

Kritisko slimību apdrošināšana

Kritisko slimību apdrošināšana paredz, ka apdrošinātā persona saņem vienreizēju apdrošināšanas pabalstu vai atlīdzību ārstēšanās izmaksu segšanai, ja tiek diagnosticēta kāda no kritiskajām slimībām. Tas palīdz novērst lielus finansiālos zaudējumus un koncentrēties uz atlabšanu, un sniedz finansiālu atbalstu jums vai jūsu ģimenes locekļiem. Kritisko slimību apdrošināšanu var būt papildu aizsardzības līdzeklis līdz ar veselības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, dzīvības risku apdrošināšanu un dzīvības apdrošināšanu (garantēti procenti vai noguldījumi).

Veselības apdrošināšana

Veselības apdrošināšana ļauj apdrošinātām personām saņemt ārstēšanas pakalpojumus un veikt regulāras medicīniskās pārbaudes izvēlētajās veselības aprūpes iestādēs, pirkt medikamentus, apmeklēt zobārstu, izmantot sporta klubu, masāžas centru pakalpojumus vai saņemt citus veselības veicināšanas pakalpojumus, ko apmaksā apdrošināšanas kompānija. Apdrošinātās personas saņem veselības apdrošināšanas kartes, kuras var izmantot jebkurā licenzētā medicīnas iestādē. Parasti šos pakalpojumus apdrošinātājs maksā tieši pakalpojumu sniedzējiem.

Ceļojumu apdrošināšana

Ceļojuma apdrošināšana ir apdrošināšanas veids, kas atlīdzinās neparedzētos izdevumus, kuri var rasties ceļojuma laikā.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Darbinieku apdrošināšana, kas sedz apdrošināto zaudējumus nelaimes gadījuma vai kritisko slimību rezultātā.

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu

Efektīvs jūsu naudas ieguldījums un finansiāls atbalsts radiniekiem nāves gadījumā.

Dzīvības riska apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma sedz tikai nāves risku, un atlīdzība tiek maksāta, ja apdrošinātais mirst apdrošināšanas perioda laikā.