EN LT EE

Finanšu plūsmas apdrošināšanas produkti

Lai pasargātu uzņēmuma finanšu stabilitāti apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī, ir vēlams un pat nepieciešams noslēgt apdrošināšanas līgumus.

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana (UDP)

Finansiālie zaudējumi, kas radušies apdrošinātajai personai uzņēmējdarbības pārtraukuma vai tās apjomu samazināšanas dēļ īpašuma iznīcināšanas, sabojāšanas vai zuduma apdrošināšanas gadījuma iestāšanās rezultātā.

Kredītu apdrošināšana

Apdrošināšanas segums nodrošina komercdarījumu, ko veic uzņēmums (preču/pakalpojumu piegādātāji un pircēji), aizsardzību pret klientu maksātnespēju, bankrotu, negodīgumu vai apzinātu izvairīšanos no preču, produktu vai pakalpojumu apmaksas. Segums attiecas uz neapmaksātiem pēcapmaksas rēķiniem.

Galvojumu apdrošināšana

Galvojums ir viens no līguma saistību drošības līdzekļiem. Galvojuma apdrošināšana atlīdzina materiālus zaudējumus, kas izriet no apdrošinājuma ņēmēja līgumsaistību (saistību) un/vai to daļu neizpildes vai nepienācīgās izpildes.

Produkta atsaukšanas apdrošināšana

Šis segums palīdz samazināt kaitējumu, ko rada produkta piesārņojums, ja nepieciešams atsaukt visu produkta partiju vai pat pārtraukt ražošanu.

Kiberrisku apdrošināšana

Katrs uzņēmums ar izveidota datortīklu var kļūt par upuri hakeru uzbrukumam.

Finanšu noziegumu apdrošināšana

Finanšu noziegumu apdrošināšana sedz tiešus finansiālus zaudējumus, kas radušies uzņēmuma līdzekļu, vērtspapīru, dārgakmeņu, rotaslietu u.c. piesavināšanās dēļ. Lielāko daļu noziegumu veic darbinieki, kas ir strādājuši uzņēmumā 10 vai vairāk gadus.