EN LT EE

Īpašuma apdrošināšanas seguma veidi

Atkarībā no īpašuma veida, tā aizsardzību var nodrošināt dažādi īpašuma apdrošināšanas veidi. Jautājiet mums par vispiemērotāko apdrošināšanas veidu jūsu īpašumam.

Komercīpašuma apdrošināšana

Apdrošināšana pret pēkšņiem un neparedzētiem notikumiem, kas var bojāt vai iznīcināt uzņēmuma īpašumā esošu nekustamo īpašumu (ēkas un citas būves), kustamo īpašumu (ražošanas un tirdzniecības objekti, preces, izejvielas, krājumi, gatavie ražojumi, biroja un mazumtirdzniecības iekārtas, gatavās produkcijas krājumi utt.) un citus līdzīgus objektus.

KASKO apdrošināšana

Brīvprātīgā transportlīdzekļu apdrošināšana, kas sedz jūsu transportlīdzekļa dažādus zaudējumu vai bojājumu veidus pēkšņu un neparedzētu gadījumu rezultātā Latvijas un Eiropas teritorijā.

Kravu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana aizsargā preču īpašnieku no finansiāliem riskiem, kā zaudējums, zādzība vai bojājums.

Iekārtu salūšanas apdrošināšana

Iekārtu salūšanas apdrošināšana sedz zaudējumus negaidītu notikumu rezultātā, kas radījuši bojājumus rūpnieciskām iekārtām, darbgaldiem vai dažāda pielietojuma mehānismiem. Iekārtu salūšanas segums aizsarga ražošanas iekārtas gan to normālas ekspluatācijas laikā, gan periodos, kad tās netiek ekspluatēts, un iekārtu tehniskās apkopes laikā.

Mākslas darbu apdrošināšana

Apdrošināšanas objekts – augstvērtīgas gleznas, skulptūras, mēbeles, antikvariāts, rotaslietas u.tml.; kolekcijas un atsevišķie mākslas darbi.

Jahtu un atpūtas peldlīdzekļu apdrošināšana

Latvijā pēdējos gados ir palielinājies jūrnieku un izklaides laivošanas dalībnieku skaits, attiecīgi pieaug jahtu un citu atpūtas peldlīdzekļu skaits. Līdz ar to palielinās arī vajadzība pēc šī apdrošināšanas veida.

Sējumu apdrošināšana

Apdrošināšanas galvenais princips ir kompensēt zaudējumus, kas radušies kultūraugu ražas samazināšanās dēļ.

Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana

Tas ir apdrošināšanas veids, kas nodrošina būvniecības un ierīkošanas darbu aizsardzību visā būvdarbu laikā.

Politisko risku, politiskās vardarbības, kara un terorisma apdrošināšana

Šī apdrošināšana sedz uzņēmējdarbības vai īpašuma zaudējumus nemieru, streiku, sacelšanas, revolūcijas, pilsoņu kara, kara starp valstīm, terorisma rezultātā.