EN LT EE

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pēdējo gadu laikā prasību skaits pret uzņēmumiem pieaudzis vairākkārt. Latvijā strauji aug tā saucamās “prasību kultūras” tendence. Turklāt kompensācijas summas, ko pieprasa prasītāji, arī pieaug.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Obligātā apdrošināšana sedz cietušā zaudējumus, kas radušies apdrošinājuma ņēmēja nodarītā negadījuma rezultātā.

Direktoru un amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (bieži dēvēta par "D&O")

Uzņēmuma vadošo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas mērķis ir nodrošināt finansiālu aizsardzību uzņēmumu vadītājiem, ja viņi ir pakļauti civilatbildībai par iespējamu nelikumīgu rīcību, kamēr viņi pilda vadības un uzraudzības funkcijas.

Vispārējā civiltiesiskā atbildība

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargā pret kaitējumu, kas nodarīts citu personu īpašumam un/vai veselībai, veicot uzņēmuma darbību.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (PCTA)

Profesija ir darba aktivitāte, kurai nepieciešamas attiecīgas studijas ar noteiktu mācību ilgumus un darba pieredze.

Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Šis apdrošināšanas veids sedz apdrošinājuma ņēmēja kā darba devēja civiltiesisko atbildību par kaitējumu, kas nodarīts tā darbiniekam nelaimes gadījumu darbā un/vai ceļā uz darbu un no tā rezultātā.

Civiltiesiskās atbildības par produktu apdrošināšana

Produkta ražotāji, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par nodarīto kaitējumu, kas izriet no neatbilstoši saražoto vai pārdoto produktu vai pakalpojumu kvalitātes.

Jūras un transporta uzņēmēju atbildība

Jūras termins ietver šādus pienākumus un darbības: fraktētājs, jūras operators, kuģu remonta kompānijas, ostu pārkraušanas uzņēmumi, termināļa operators, ostas operators, kuģu būves uzņēmumi. Atsevišķu aizsardzības un atlīdzību (vai P&I) terminu izmanto, lai noteiktu atbildību par jūras transportlīdzekļu vai zvejas kuģu apsaimniekošanu.

Projektētāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Tiek segti zaudējumi, kas nodarīti trešajām personām un klientam nepareizi veiktu projektēšanas darbu rezultātā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.

Būvuzņēmēja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Šī apdrošināšana sedz zaudējumus, kas nodarīti trešajām pusēm un klientiem veikto būvdarbu laikā vai celtniecības vai rekonstrukciju darbu rezultātā.